گزارش عملکرد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان قزوين در سال 90

1. عضویت - در سال 1390، عملکرد باشگاه در زمینه عضویت به شرح زیر است : 

 • 1-1. بررسي تقاضاي عضويت بيش از 817
 • 1-2. عضويت عادي 232 نفر
 • 1-3. عضويت استعدادهاي درخشان باشگاه (ا.د.ب) 63 نفر

2. انجام فعاليت هاي علمي – پژوهشي

 • 2-1. برگزاري بازديد هاي علمي از مراکز صنعتي
  الف. بازدید از شرکت ایران فریمکو
  ب. بازدید از شرکت هفت الماس
  پ. بازدید از شرکت نیک پارس
 • 2-2. برگزاري کارگاه هاي آموزشي
  الف. کارگاه آموزشی روش تحقیق 1
  مدرس :جناب آقای دکتر ابوالفضل کاظمی
  ب.ب. کارگاه آموزشی نوآوری نظام یافته TRIZ
  مدرس : جناب آقای مهندس محمود کریمی
  پ.کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی
  مدرس : جناب آقای دکتر بهمن نادری
  ت.کارگاه آموزشی مهارت های زندگی فردی
  مدرس : جناب آقای دکتر علیرضا شیری
  ث.کارگاه آموزش نرم افزار GAMS
  مدرس : جناب آقای دکتر بیت اله اکبری مقدم
  ج.کارگاه آموزش نرم افزار شبیه سازی (ED)
  مدرس : جناب آقای مهندس محمدرضا قنبری
  چ.کارگاه آموزشی نرم افزار مهندسی MATLAB
  مدرس : جناب آقای دکتر بهمن نادری
  ح.کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان فارسی
  مدرس : جناب آقای دکتر سیامک خرمی مهر
 • 2-3. برگزاری سخنرانی ها و سمینارهای علمی
  الف.سخنرانی با موضوع بررسی جایـگاه بورس اوراق بهادار تهران در عرصه بین الملل
  سخنران : جناب آقای دکتر ابوالفضل شهرآبادی
  ب. سخنرانی با موضوع کاهش تداخل در سیستم های مخابرات سلولی با استفاده ازتکنیک شکل دهی پرتو تحت کنترل توان
  سخنران : جناب آقای دکترمحمد دوسرانیان مقدم

3. تشکيل کارگروه مخترعين توسط اعضاي باشگاه 

4. برگزاری مسابقه فرهنگی کتابخوانی با موضوع "گزیده ای از تاریخ زندگانی پیامبر اکرم(ص)"

5. برگزاری اردوی فرهنگی به شهر مقدس مشهد

6. مقالات چاپ شده توسط توسط اعضاي باشگاه

مقالات ISI:


ردیفنام مقالهنام مجلهنام نويسندگان
1A bi-objective model to optimize reliability and cost of system with a choice of redundancy strategiesComputer & Industrial Engineeringامیر حسین چمبری، سید حبیب اله رحمتی
2Self healing by Clustered in Wireless Sensor NetworksWorld Applied Science Journalامیر پناه
3Applying of Management Tools to Determine Various Efficiencies at Farms of Jiroft CityJournal of Applied Environmental and Biological Sciencesتک ناز السادات بنی هاشمی
4permutation Flowshops in Group Scheduling with Sequence-Dependent Setup Times Europen Journal of Industrial Engineeringبهمن نادری
5Hybrid Genetic Algorithmfor Assembly Flow-shop Scheduling Problemwith Sequence-Dependent Setupand Transportation TimesTechnical Gazetteالهیار اردکانی، تک ناز السادات بنی هاشمی
6Exact analytical solution of the MHD Jeffery-Hamel flowMeccanicaالیاس شیوانیان
7Lead generation: A new Strategy for Attracting Target CustomersIndian Journal of Science and Technologyآتنه قدسی خواه
8Does Police’s Logo Play an Effective Role on Online Customer Choice A Structural Equation Model vJournal of Basic and Applied Scientific Researchالهیار اردکانی، آتنه قدسی خواه، مهدی بهبودی
9Learnable Data-Oriented Controller for ABS in Brake By Wire VehiclesIEICE Electronics Expressسید امین سجادی علمداری
10A Hybrid Approach to Analyze Productivity by using Drum-Buffer-Rope Concept and Fuzzy Expert SystemAmerican Journal of Scientific Researchوحید حاجی پور

مقالات علمی و پژوهشی :

ردیفنام مقالهنام مجلهنام نويسندگان
1Developing a Method for Increasing Accuracy and Precision in Measurement System Analysis: Fuzzy ApproachJournal of Industrial Engineering Qazvin Islamic Azad Universityوحید حاجی پور، سید حبیب اله رحمتی
2A New hybrid Algorithm to Optimize Stochastic-Fuzzy Capacitated Multi-Facility Location-Allocation ProblemJournal of Industrial Engineering Qazvin Islamic Azad University وحید حاجی پور

کتب چاپ شده :

ردیفنام کتابنام نویسنده
1ایمنی و بهداشت کاربردیعلی روزبه نیا
2کنترل کیفیت کاربردیعلی روزبه نیا

:مقالات کنفرانس 

ردیفنام مقالهنام کنفرانسمحل برگزاري کنفرانسنام نويسندهنویسنده
1A New Multi-Objective Facility Location Model within Batch Arrival Queuing FrameworkInternational Conference Of Mechanical and Industrial Engineeringهلندوحید حاجی پورپذیرش و ارائه
2Hybrid Filter based Simultaneous Localization and Mapping for a Mobile Robot16th International Conference on Image Analysis and Processing(ICIAP 2011)ایتالیاامیرپناهپذیرش
3یک الگوریتم يادگيري برای حل مسئله نگهبان راسی کمینهسومین همایش ملی آموزشدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهرانلعیا محمدیپذیرش و ارائه
4توليد چندضلعي هاي تصادفي گل خورشيدي روي مجموعه اي از نقاطدومین همایش بین المللی در موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه علوم پایه، زنجانلعیا محمدیپذیرش و ارائه
5مروری بر ابزارها، تکنیکها و کاربردهای تصویرکاویسومین کنفرانس ملی برق والکترونیک ایراندانشگاه آزاد اسلامی گنابادفريبا كرمي سرخه چقاییپذیرش و ارائه
6پیاده سازی مدیریت انرژی در خودرو هیبرید موازی بر پایه ی منطق فازینخستین کنفرانس ملی انرژی فناوری های خودرو توسعه پایداردانشگاه صنعتی شریف، تهرانافشین پدرام، حسین زیارتی پذیرش و ارائه
7همانند سازی سامانه ی کنترلی و مدیریت توان در خودرو هیبرید موازی بر پایه ی بهینه سازی استاتیکنخستین کنفرانس ملی انرژی فناوری های خودرو توسعه پایداردانشگاه صنعتی شریف، تهرانمصطفی محمودی، حسین زیارتی، بهروز کریمی اصل پذیرش و ارائه
8تدوين راهكارهايي براي برنامه ريزي گردشگري محور با رويكرد توسعه پايدارنمونه موردي محور رشت-پير بازارهمايش ملي مديريت و توسعه گردشگري ؛ چالشها و راهکارهادانشگاه صنعتی شریف، تهرانآيناز شيرازي زادهپذیرش و ارائه
9Enhancing Container Terminal Performance by Simulation Modeling: A Case Study at SHAHID RAJAEE Container Portهمايش ملي دريانوردي و حمل و نقل درياييدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمحمد رضا قنبریپذیرش و ارائه
10Proposing a Pareto-based Multi-Objective Evolutionary Algorithm to Flexible Job Shop Scheduling Problem World Academy of Science, Engineering and Technologyاماراتسید حبیب اله رحمتی پذیرش و ارائه
11Distribution Centers Reliability Cost in Capacitated Facility Location Problem World Academy of Science, Engineering and Technologyاماراتسید حبیب اله رحمتیپذیرش و ارائه
12Reliable Capacitated Facility Location Problem Considering Maximal CoveringWorld Academy of Science, Engineering and Technologyاماراتسید حبیب اله رحمتیپذیرش و ارائه
13Statistical Study of Drink Markets: Case StudyWorld Academy of Science, Engineering and Technologyاماراتسید حبیب اله رحمتیپذیرش و ارائه
14Inventory Routing Problem with Backlogging in the one Warehouse Multi Retailer Supply Chain with an Order Up to level Inventory Control PolicyWorld Academy of Science, Engineering and Technologyاماراتسید حبیب اله رحمتیپذیرش و ارائه
15یک مدل برنامه ریزی ریاضی مکان یابی تسهیلات با در نظر گرفتن ساختار صف و حل آن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی امیر کبیروحید حاجی پورپذیرش و ارائه
16روشی نوین برای رهگيري شيء در تصاوير ويديوييدومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعاتدانشگاه آزاد اسلامی ماهشهرفریبا کرمی سرخه چقاییپذیرش و ارائه
17تشخیص عيب موتور در خودروهاي چهار سيلندر با استفاده از تبديل موجك و روش دسته بندي SVMهمايش منطقه اي مهندسي مكانيك-خودروآموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملیبهروز جعفری نیاپذیرش و ارائه
18Kinematics Analysis, Dynamic Modeling and Verification of a CRRR 3-DOF Spatial Parallel RobotThe 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automationدانشگاه شیرازعلی اکبر نظریپذیرش و ارائه