صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu


فرم هاي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد


 • روال گردش كار پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (واحد قزوین)   -
 • تذكرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد -
 • ساختار (نحوه تدوين) پايان نامه كارشناسي ارشد -
 • منشور اخلاق پژوهش
  • فرم شماره 01 -
  • فرم شماره 02 -
  • فرم شماره 03 -
  • فرم شماره 04 -
  • فرم شماره 05 -
  • فرم شماره 06 -
  • فرم شماره 07 -
  • فرم شماره 08 -
  • فرم شماره 09 -
  • فرم شماره 10 -
  • فرم شماره 11 -
  • فرم شماره 12 -
  • فرم شماره 13 -
  • فرم شماره 14 -
  • فرم شماره 15 -
  • فرم شماره 16 -
  • فرم شماره 17 -
  • فرم شماره 18 -
  • فرم شماره 19 -
  • فرم شماره 20 -
  • فرم شماره 21 -
  • فرم شماره 22 -
  • فرم شماره 23 -
  • فرم شماره 24 -
  • فرم شماره 25 -
 • آیین نامه کارشناسی ارشد (واحد علوم وتحقیقات قزوین)   -
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS