صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
برق،رایانه و فناوری اطلاعات
مدیریت و حسابداری
صنایع و مکانیک
عمران و نقشه برداری
معماری و شهرسازی
علوم پزشکی و پیراپزشکی
فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مصطفي سروي مقدم روز سه شنبه16:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/23]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسين حيدري روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/23]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدرضا کياموسوي روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/22]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مصطفي سروي مقدم روز سه شنبه17:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/23]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسين حيدري روز سه شنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/23]
6-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد سعيد حبيبا [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/22]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مصطفي سروي مقدم روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/23]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مصطفي سروي مقدم روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/23]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مصطفي سروي مقدم روز سه شنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1397/08/21][1397/08/23]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مينا علوي روز دوشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1397/08/20][1397/08/22]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مينا علوي روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1397/08/20][1397/08/22]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ليلا جاني روز چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1397/08/20][1397/08/24]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ليلا جاني روز چهارشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1397/08/20][1397/08/24]
14-منابع مورد نياز جهت مطالعه آزمون پايان ترم دروس تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه ( ويژه کميسيون پزشکي ) [تاریخ درج:1397/08/20][1397/10/30]
15-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي جبراني استاد علي رحمتي [تاریخ درج:1397/08/20][1397/08/29]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مينا علوي روز دوشنبه11:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1397/08/20][1397/08/22]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مرتضي اويسي ها روز چهارشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/15][1397/08/24]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مرتضي اويسي ها روز چهارشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1397/08/15][1397/08/24]
19-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت دولتي( نيمسال اول97) [تاریخ درج:1397/08/14][1397/12/28]
20-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني- گرايش كسب وكار در نيمسال اول 97-98 [تاریخ درج:1397/08/13][1397/09/17]
21-منابع مورد نياز جهت مطالعه آزمون پايان ترم دروس تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه ( ويژه کميسيون پزشکي ) [تاریخ درج:1397/08/13][1397/10/30]
22-قابل توجه دانشجويانيکه بااستادآقاي هفتاني روزهاي جمعه کلاس دارند. [تاریخ درج:1397/08/10][1397/08/30]
23-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد مهدي هفتاني [تاریخ درج:1397/08/10][1397/08/30]
24-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد مهدي هفتاني [تاریخ درج:1397/08/10][1397/08/30]
25-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/10]
26-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/10]
27-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني -گرايش آموزش عالي و سازماني در نيمسال اول97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
28-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني-گرايش بخش عمومي و توسعه در نيمسال اول 97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
29-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني- گرايش فناوري در نيمسال اول 97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
30-تاريخ آزمون جامع دکتري مديريت ورزشي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/12/28]
31-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/10]
32-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/08/25]
33-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/08/23]
34-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني گرايش بين الملل در نيمسال اول97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
35-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/08/25]
36-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/08/30]
37-تاريخ برگزاري آزمون جامع مقطع دکتري رشته اقتصاد -اقتصاد اسلامي [تاریخ درج:1397/08/02][1397/10/30]
38-تاريخ برگزاري آزمون جامع مقطع دکتري رشته حسابداري [تاریخ درج:1397/08/02][1397/10/30]
39-تاريخ آزمون جامع کتبي وشفاهي دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري (نيمسال اول97) [تاریخ درج:1397/08/02][1397/12/28]
40-اعلام تاريخ آزمون جامع کتبي وشفاهي نيمسال اول97رشته (مديريت صنعتي کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/08/02][1397/12/28]
41-تاريخ برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1397/08/02][1397/12/21]
42-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رجب اسفندياري روز چهارشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/02][1397/08/24]
43-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مهندسي مالي در نيمسال اول98-97،آذرماه سال 97 [تاریخ درج:1397/08/01][1397/09/11]
44-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني در نيمسال اول98-97،آذر ماه سال 97 [تاریخ درج:1397/08/01][1397/09/11]
45-منابع مورد نياز جهت مطالعه آزمون پايان ترم دروس تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه ( ويژه کميسيون پزشکي ) [تاریخ درج:1397/08/01][1397/10/30]
46-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال اول98-97،آذر ماه سال 97 [تاریخ درج:1397/08/01][1397/09/11]
47-منبع درس فرصتهاي كارآفريني در آزمون جامع رشته كارآفريني: [تاریخ درج:1397/07/29][1397/09/10]
48-منابع آزمون جامع دكتراي مهندسي مالي: [تاریخ درج:1397/07/29][1397/09/10]
49-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال اول98-97،آذرماه ماه سال 97 [تاریخ درج:1397/07/25][1397/09/30]
50-منابع آزمون جامع دكتراي مديريت بازرگاني(گرايش بازاريابي) [تاریخ درج:1397/07/23][1397/09/12]
51-تاريخ برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري مديريت صنعتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/02/24][1397/12/20]
52-قابل توجه دانشجويان دکتري مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/02/03][1397/12/20]
53-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
54-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
55-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS