صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حمزه محمدي روز جمعه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/09/03][1396/09/04]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عليرضا امين خاکي روز جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/09/03][1396/09/04]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عليرضا امين خاکي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/09/03][1396/09/04]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد بيت الله اکبري مقدم روز جمعه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/04]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن عربي روز جمعه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/04]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن عربي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/04]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن عربي روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/04]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن عربي روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/04]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمود غفاري روز پنجشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/03]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ربابه واحدي روز يكشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/06]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ربابه واحدي روز يكشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/06]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد بيت الله اکبري مقدم روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/04]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نيما ماجدي روز يكشنبه16:30 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/06]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نيما ماجدي روز يكشنبه15:00 تا 16:30 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/06]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن عربي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/04]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرزين رضايي روز پنجشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/03]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرزين رضايي روز پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/03]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرزين رضايي روز پنجشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1396/09/02][1396/09/03]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز چهارشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/09]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز چهارشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/09]
21-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي) دکتري رشته علوم اقتصادي [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/15]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز چهارشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/09]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/04]
24-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/04]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز سه شنبه10:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/08]
26-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز سه شنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/08]
27-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/08]
28-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/09/01][1396/09/04]
29-قابل توجه دانشجويانيکه با استادخانم دواشي جمالويي درس مدني 1دارند. [تاریخ درج:1396/08/30][1396/09/30]
30-اطلاعيه در خصوص دروس تربيت بدني و ورزش 1 [تاریخ درج:1396/08/30][1396/10/01]
31-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت صنعتي کليه گرايشها [تاریخ درج:1396/08/24][1396/12/20]
32-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1396/08/24][1396/12/25]
33-تاريخ آزمون جامع دکتري رشته حسابداري [تاریخ درج:1396/08/24][1396/09/31]
34-تاريخ آمتحان جامع تربيت بدني مقطع دکترا [تاریخ درج:1396/08/24][1396/10/02]
35-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هادي فرهي روز جمعه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1396/08/24][1396/09/04]
36-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هادي فرهي روز جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/08/24][1396/09/04]
37-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هادي فرهي روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1396/08/24][1396/09/04]
38-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پرستو سيدالماسي روز يكشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1396/08/22][1396/09/06]
39-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پرستو سيدالماسي روز يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/08/22][1396/09/06]
40-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پرستو سيدالماسي روز يكشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/08/22][1396/09/06]
41-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/08/21][1396/12/20]
42-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبدالرضا حقيقت جو روز يكشنبه14:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1396/08/21][1396/09/06]
43-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبدالرضا حقيقت جو روز يكشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/08/21][1396/09/06]
44-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبدالرضا حقيقت جو روز يكشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/08/21][1396/09/06]
45-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد افشار روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/08/19][1396/09/04]
46-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد افشار روز جمعه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1396/08/19][1396/09/04]
47-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد افشار روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/08/19][1396/09/04]
48-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد افشار روز جمعه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/08/19][1396/09/04]
49-جلسه توجيهي دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت دولتي وروديهاي 96 [تاریخ درج:1396/08/08][1396/10/20]
50-مواد امتحاني وزمان برگزاري آزمون جامع دكتري مديريت مالي در نيمسال اول97-96 [تاریخ درج:1396/08/08][1396/09/10]
51-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال اول97-96،آبان ماه سال 96 [تاریخ درج:1396/08/07][1396/09/10]
52-قابل توجه دانشجويان ورودي 96 رشته کارشناسي حسابداري [تاریخ درج:1396/07/24][1396/11/25]
53-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني در نيمسال اول97-96،آبان ماه سال 96 [تاریخ درج:1396/07/10][1396/09/10]
54-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي دکتري رشته :مديريت دولتي -کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/05/09][1396/12/26]
55-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/28]
56-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي دکتري رشته:مديريت صنعتي -کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/28]
57-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/29]
58-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي رشته : مديريت فناوري) [تاریخ درج:1396/02/19][1396/12/28]
59-اطلاعيه آزمون جامع مقطع دکتراي تربيت بدني [تاریخ درج:1396/02/07][1396/12/25]
60-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد رشته هاي مديريت دولتي وصنعتي کليه گرايشها(وروديهاي 94وماقبل) [تاریخ درج:1396/02/03][1396/12/25]
61-قابل توجه دانشجويان دکتراي مديريت صنعتي -کليه گرايشها [تاریخ درج:1396/01/24][1396/12/28]
62-قابل توجه دانشجويان مقطع دکتري تخصصي - رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1396/01/24][1396/12/29]
63-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
64-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
65-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS