مراحل رزرو غذا توسط دانشجويان گرامي

 

  • هر دانشجو ابتدا با مراجعه به امور دانشجويي دانشكده مربوطه كارت اعتباري خود را دريافت مي‌نمايد.

  • مبلغ 25000 ريال به حساب 8340 دانشگاه جهت شارژ كارت اعتباري واريز شود دانشجويان مي‌توانند با واريز مبلغ فوق تا سقف -/50000 ريال خريد نمايند و براي شارژ مجدد مي‌بايست 50000 ريال واريز كنند.

  • با مراجعه به امور مالي دانشگاه و ارائه فيش واريزي و ثبت آن در امور مالي نسبت به خريد غذا از طريق دستگاه مخصوص كه به همين منظور در دانشكده‌ها در نظر گرفته شده، اقدام شود.

  • هر دانشجو مي‌تواند غذاي دو هفته بعد خود را نيز انتخاب و خريداري نمايد.

  • نكته قابل توجه براي كليه دانشجويان اين است كه حتماً بايد از 48 ساعت قبل غذاي مورد‌نياز را خريداري نمايند.

  • دانشجويان گرامي در هنگام خريد كاملا دقت نمايند چون پس از ثبت غذاي روز براي دانشجو امكان پس گرفتن و حذف عمليات وجود ندارد.

  • دانشجويان گرامي مي توانند با وارد شدن به سايت دانشگاه وسپس امور تغذيه از طريق اينترنت نسبت به خريد ژتون غذا اقدام نمايند .