صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 97-96
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5129704انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) برادران موازي کل دانشگاه110مردآقاي حسين صلح جوي منفرد سه شنبه15:00 تا 18:00چهارشنبه - 11:30 ( 1397/06/07 ) عمومي
2 5129707انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) برادران موازي کل دانشگاه410مردآقاي حجت اله رحماني نيا دوشنبه08:00 تا 11:00چهارشنبه - 11:30 ( 1397/06/07 ) عمومي
3 5129706انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) برادران موازي کل دانشگاه310مردآقاي حسين صلح جوي منفرد سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00چهارشنبه - 11:30 ( 1397/06/07 ) عمومي
4 5129705انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) برادران موازي کل دانشگاه210مردآقاي حجت اله رحماني نيا پنجشنبه08:00 تا 11:00چهارشنبه - 11:30 ( 1397/06/07 ) عمومي
5 5129709انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) خواهران موازي کل دانشگاه610زنآقاي حجت اله رحماني نيا پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00چهارشنبه - 11:30 ( 1397/06/07 ) عمومي
6 5129708انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) خواهران موازي کل دانشگاه510زنآقاي حسين صلح جوي منفرد سه شنبه08:00 تا 11:00چهارشنبه - 11:30 ( 1397/06/07 ) عمومي
7 5130311تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه101مردآقاي دكتر مختار نصيري فارساني سه شنبه13:30 تا 18:00--------عمومي
8 5130313تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه301مردآقاي دكتر حسين کلهر دوشنبه13:30 تا 18:00--------عمومي
9 5130312تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه201مردآقاي دكتر مهدي نادري نسب پنجشنبه13:30 تا 18:00--------عمومي
10 5130314تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه401مردآقاي دكتر محمدرضا بيات چهارشنبه13:30 تا 18:00--------عمومي
11 5130317تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه701-------------------عمومي
12 5130315تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه501زنخانم دكتر اكرم السادات حسيني سمناني يكشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
13 5130316تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه601زنخانم دكتر زهرا نوبخت رمضاني يكشنبه13:30 تا 18:00--------عمومي
14 5129842زبان پيش دانشگاهي موازي کل دانشگاه144120مختلطخانم قدسيه توکلي معين سه شنبه08:00 تا 13:30سه شنبه - 11:30 ( 1397/06/06 ) پيش دانشگاهي
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS