صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال دوم 94-93
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5114838پروژه‌ تعيين استاد پروژه توسط گروه بعد از حذف و اضافه انجام مي شود.1460103مختلط -- نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
2 5113962آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 420--------- يكشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
3 5113961آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 320--------- سه شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
4 5113960آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 220--------- سه شنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
5 5113963آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 520--------- يكشنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
6 5113964آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 620-------------------عمومي
7 5113965آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 720-------------------عمومي
8 5113966آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 820--------- شنبه14:00 تا 16:00--------عمومي
9 5113959آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 120--------- شنبه16:00 تا 18:00--------عمومي
10 5113976آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1520--------- پنجشنبه14:00 تا 16:00--------عمومي
11 5113977آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1620--------- پنجشنبه16:00 تا 18:00--------عمومي
12 5113978آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1720--------- پنجشنبه18:00 تا 20:00--------عمومي
13 5113971آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1120-------------------عمومي
14 5113979آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1820-------------------عمومي
15 5113972آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1020--------- سه شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
16 5113973آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1220--------- سه شنبه14:00 تا 16:00--------عمومي
17 5113970آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران920--------- سه شنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
18 5113974آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1320--------- دوشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
19 5113975آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1420--------- دوشنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
20 5114370آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307401---خانم آرمينه بخشنده يكشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
21 5114371آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307501---خانم آرمينه بخشنده يكشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
22 5114372آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307601---خانم مهندس سميه بهتويي يكشنبه16:00 تا 19:00--------اصلي
23 5114373آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307701---آقاي مهندس روزبه مجاهدپور دوشنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
24 5114368آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307201---آقاي مهندس عليرضا زماني شنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
25 5114369آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307301---آقاي مهندس عليرضا زماني پنجشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
26 5114874آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق3071001---خانم مهندس عطيه السادات خوانساري زاده شنبه17:00 تا 20:00--------اصلي
27 5114906آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق3111101--------- چهارشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
28 5114375آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق311901---خانم پروين راشين مهر سه شنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
29 5114374آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق311801---آقاي مهندس سيد مرتضي ارفند پنجشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
30 5114367آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق311101---آقاي مهندس محمد زارعي شنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
12345678910...
Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS