صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 96-95
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5121219گرافيك كامپيوتري موازي با تکنولوژي نرم افزار130مختلطآقاي دكتر بهروز قلي زاده شنبه15:00 تا 19:00--------تخصصي
2 5122249آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران720مردآقاي غلامحسين فرجي چهارشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
3 5122243آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران120مردآقاي عنايت امامقلي يكشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
4 5122244آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران220مردآقاي عنايت امامقلي يكشنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
5 5122248آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران620مردآقاي رضا عزيز محمدي دوشنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
6 5122247آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران520مردآقاي رضا عزيز محمدي دوشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
7 5122246آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران420مردآقاي غلامحسين فرجي شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
8 5122245آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران320مردآقاي عنايت امامقلي سه شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
9 5122255آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1320زنخانم كبري رشوندي شنبه13:00 تا 15:00--------عمومي
10 5122256آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1420زنخانم كبري رشوندي شنبه15:00 تا 17:00--------عمومي
11 5122254آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1220زنخانم الهام آرام سه شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
12 5122253آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1120زنخانم سيده زهرا موسوي سه شنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
13 5122252آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1020زنخانم سيده زهرا موسوي شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
14 5122251آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران920زنخانم ربابه واحدي يكشنبه15:00 تا 17:00--------عمومي
15 5122250آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران820زنخانم ربابه واحدي يكشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
16 5122257آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1520زنخانم اکرم چلنگر يكشنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
17 5122310آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران310مردآقاي مرتضي زماني دوشنبه17:00 تا 19:00--------عمومي
18 5122309آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران210مردآقاي حسين ميرزايي پنجشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
19 5122308آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران110مردآقاي علي صفي خاني يكشنبه14:00 تا 16:00--------عمومي
20 5122314آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران710مردآقاي دكتر سيد محمد مهدي حاج سيد ابوترابي سه شنبه15:00 تا 17:00--------عمومي
21 5122311آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران410مردآقاي حميد الله وردي زاده پنجشنبه14:00 تا 16:00--------عمومي
22 5122313آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران610مردآقاي دكتر سيد محمد مهدي حاج سيد ابوترابي سه شنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
23 5122312آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران510مردآقاي حميد الله وردي زاده يكشنبه17:00 تا 19:00--------عمومي
24 5122320آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1310زنخانم فاطمه ملامطلبي سه شنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
25 5122319آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1210زنخانم فاطمه ملامطلبي شنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
26 5122318آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1110زنخانم سيده زهرا موسوي دوشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
27 5122317آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1010زنخانم پروانه عبدرضايي دوشنبه15:00 تا 17:00--------عمومي
28 5122316آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران910زنخانم پروانه عبدرضايي سه شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
29 5122321آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1410زنخانم پروانه عبدرضايي دوشنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
30 5122315آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران810زنخانم سيده زهرا موسوي يكشنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
12345678910...
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS