صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 95-94
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5117370آزمايشگاه‌ ميكروپروسسور 1440101مختلطآقاي مهندس مهران چگيني چهارشنبه15:00 تا 18:00--------تخصصي
2 5117266ابزار دقيق 1440130مختلطآقاي دكتر سليمان اسمعيل زاده ها يكشنبه15:00 تا 18:00--------اختياري
3 5117267ابزار دقيق 1440230مختلطآقاي دكتر سليمان اسمعيل زاده ها سه شنبه15:00 تا 18:00--------اختياري
4 5117200الكترومغناط‌يس‌ 1440230-------------------اصلي
5 5117201الكترومغناط‌يس‌ 1440330-------------------اصلي
6 5117199الكترومغناط‌يس‌ 1440130مختلطآقاي دكتر اصغر کشت کار پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00--------اصلي
7 5117207الكترونيك 1 1440430-------------------اصلي
8 5117208الكترونيك 1 1440530-------------------اصلي
9 5117205الكترونيك 1 1440230-------------------اصلي
10 5117204الكترونيك 1 1440130-------------------اصلي
11 5117206الكترونيك 1 1440330-------------------اصلي
12 5117258الكترونيك صنعتي 1440130-------------------اختياري
13 5117259الكترونيك صنعتي 1440230-------------------اختياري
14 5117213الكترونيك‌2 1440530-------------------اصلي
15 5117212الكترونيك‌2 1440430-------------------اصلي
16 5117211الكترونيك‌2 1440330-------------------اصلي
17 5117210الكترونيك‌2 1440230-------------------اصلي
18 5117209الكترونيك‌2 1440130-------------------اصلي
19 5117197اندازه گيري الكتريكي 1440130-------------------اصلي
20 5117198اندازه گيري الكتريكي 1440230-------------------اصلي
21 5117236بررسي‌ سيستمهاي‌ قدرت‌1 1440130-------------------اصلي
22 5117237بررسي‌ سيستمهاي‌ قدرت‌1 1440230-------------------اصلي
23 5117181برنامه نويسي كامپيوتر 1440330-------------------پايه
24 5117179برنامه نويسي كامپيوتر 1440130-------------------پايه
25 5117182برنامه نويسي كامپيوتر 1440430-------------------پايه
26 5117183برنامه نويسي كامپيوتر 1440530-------------------پايه
27 5117180برنامه نويسي كامپيوتر 1440230-------------------پايه
28 5117226تجزيه و تحليل سيستمها 1440630-------------------اصلي
29 5117223تجزيه و تحليل سيستمها 1440330-------------------اصلي
30 5117224تجزيه و تحليل سيستمها 1440430-------------------اصلي
1234
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS