صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 96-95
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5125681پروژه 1203مختلطآقاي مهندس محمدصادق کردافشاري سه شنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
2 5125682پروژه 1303مختلطآقاي دكتر اميد سجودي شيجاني سه شنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
3 5125683پروژه 1403مختلطآقاي دكتر اسمعيل زينالي خسرقي نامشخص00:00 تا 00:00--------تخصصي
4 5125642پروژه 503مختلطآقاي مهندس علي غفاري برانقار يكشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
5 5125645پروژه 803مختلطخانم مهندس آزاده پورکبيريان دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
6 5125638پروژه 103مختلطآقاي دكتر بهروز معصومي يكشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
7 5125643پروژه 603مختلطآقاي دكتر وحيد رستمي دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
8 5125647پروژه 1003مختلطآقاي مهندس بهروز شاهرخ زاده دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
9 5125641پروژه 403مختلطآقاي دكتر وحيد خواجه وند سه شنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
10 5125640پروژه 303مختلطآقاي دكتر اميرمسعود افتخاري مقدم يكشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
11 5125639پروژه 203مختلطآقاي دكتر محمدمهدي گيلانيان صادقي دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
12 5125644پروژه 703مختلطآقاي دكتر بابك کرسفي‌ دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
13 5125541گرافيك كامپيوتري 147130مختلطآقاي دكتر بابك کرسفي‌ دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00--------تخصصي
14 5125704آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران - موازي با کل دانشگاه220مردآقاي عنايت امامقلي چهارشنبه08:00 تا 13:30--------عمومي
15 5125703آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران - موازي با کل دانشگاه120مردآقاي غلامحسين فرجي دوشنبه08:00 تا 13:30--------عمومي
16 5125705آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران - موازي با کل دانشگاه320مردآقاي رضا عزيز محمدي يكشنبه08:00 تا 13:30--------عمومي
17 5125707آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران - موازي با کل دانشگاه520زنخانم ربابه واحدي يكشنبه14:00 تا 19:30--------عمومي
18 5125706آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران - موازي با کل دانشگاه420زنآقاي عنايت امامقلي سه شنبه08:00 تا 13:30--------عمومي
19 5126121آز پايگاه داده ها 101مختلطخانم مهندس زهرا سادات حسيني چهارشنبه08:00 تا 12:00 و چهارشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
20 5126120آز سيستم عامل 101مختلطخانم مهندس زهرا سادات حسيني يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
21 5126119آز شبكه هاي كامپيوتري 47101مختلطآقاي مهندس مرتضي صادقي دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
22 5126129آزمايشگاه مدارهاي منطقي 101مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00--------اختياري
23 5125710آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران - موازي با کل دانشگاه310مردآقاي محمود بنايي سه شنبه14:00 تا 19:30--------عمومي
24 5125709آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران - موازي با کل دانشگاه210مردآقاي محمد نعمتي عليائي يكشنبه14:00 تا 19:30--------عمومي
25 5125708آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران - موازي با کل دانشگاه110مردآقاي حسين ميرزايي دوشنبه08:00 تا 13:30--------عمومي
26 5125711آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران - موازي با کل دانشگاه410زنخانم پروانه عبدرضايي دوشنبه08:00 تا 13:30--------عمومي
27 5125712آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران - موازي با کل دانشگاه510زنخانم پروانه عبدرضايي يكشنبه08:00 تا 13:30--------عمومي
28 5125713آشنايي با مباني دفاع مقدس برادران - موازي با کل دانشگاه120مردآقاي بهرامعلي بابائي پور دوشنبه14:00 تا 19:30--------اختياري
29 5125714آشنايي با مباني دفاع مقدس خواهران - موازي با کل دانشگاه220زنآقاي بهرامعلي بابائي پور دوشنبه08:00 تا 13:30--------اختياري
30 5125777احتمال مهندسي 150230مختلطآقاي دكتر محسن‌ خون‌ سياوش‌ پنجشنبه08:00 تا 17:00--------پايه
12345
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS