صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 97-96
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5126613پروژه 403مختلطآقاي دكتر اسمعيل زينالي خسرقي يكشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
2 5126622پروژه 1303مختلطآقاي مهندس فردين شاپوري چهارشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
3 5126611پروژه 203زنآقاي دكتر اميرمسعود افتخاري مقدم يكشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
4 5126610پروژه 103مختلطآقاي دكتر بهروز معصومي يكشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
5 5126615پروژه 603مختلطآقاي دكتر وحيد خواجه وند دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
6 5126616پروژه 703مختلطآقاي دكتر اميد سجودي شيجاني دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
7 5126617پروژه 803مختلطآقاي دكتر وحيد رستمي دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
8 5126618پروژه 903مختلطآقاي دكتر مجيد قلي پور سه شنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
9 5126619پروژه 1003مختلطآقاي مهندس محمدصادق کردافشاري سه شنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
10 5126620پروژه 1203مختلطآقاي دكتر بابك کرسفي‌ چهارشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
11 5126621پروژه 1103مختلطخانم مهندس آزاده پورکبيريان چهارشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
12 5126614پروژه 503مختلطآقاي دكتر ساسان حسينعلي زاده دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
13 5126628پروژه 1903-------------------تخصصي
14 5126627پروژه 1803مختلطآقاي مهندس مهرداد دهقان تخت فولادي دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
15 5126626پروژه 1703مختلطآقاي مهندس بهروز شاهرخ زاده سه شنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
16 5126625پروژه 1603مختلطآقاي دكتر بابک نصيري دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
17 5126624پروژه 1503مختلطآقاي دكتر اميرحسين جديدي نژاد دوشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
18 5126623پروژه 1403مختلطآقاي مهندس علي غفاري برانقار چهارشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
19 5126612پروژه 303مختلطآقاي دكتر محمدمهدي گيلانيان صادقي يكشنبه00:00 تا 00:00--------تخصصي
20 5126335گرافيک کامپيوتري (1) 172121مختلطآقاي دكتر بابك کرسفي‌ چهارشنبه15:00 تا 19:00--------تخصصي
21 5126353آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران520-------------------عمومي
22 5126352آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران420-------------------عمومي
23 5126351آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران320-------------------عمومي
24 5126350آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران220-------------------عمومي
25 5126349آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران120-------------------عمومي
26 5126354آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران620-------------------عمومي
27 5126359آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1120-------------------عمومي
28 5126358آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران1020-------------------عمومي
29 5126357آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران920-------------------عمومي
30 5126356آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران820-------------------عمومي
1234
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS