صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 95-94
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5121204پروژه 503-------------------تخصصي
2 5121208پروژه 903-------------------تخصصي
3 5121207پروژه 803-------------------تخصصي
4 5121206پروژه 703-------------------تخصصي
5 5121200پروژه 103-------------------تخصصي
6 5121209پروژه 1003-------------------تخصصي
7 5121203پروژه 403-------------------تخصصي
8 5121202پروژه 303-------------------تخصصي
9 5121201پروژه 203-------------------تخصصي
10 5121205پروژه 603-------------------تخصصي
11 5121168گرافيك كامپيوتري 130مختلطآقاي مهندس محمدصادق کردافشاري دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
12 5121456آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران موازي کل دانشگاه120مردآقاي رضا عزيز محمدي يكشنبه15:00 تا 21:00--------عمومي
13 5121457آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران موازي کل دانشگاه220مردآقاي غلامحسين فرجي دوشنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
14 5121458آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران موازي کل دانشگاه320مردآقاي غلامحسين فرجي سه شنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
15 5121461آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران موازي کل دانشگاه620زنآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
16 5121459آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران موازي کل دانشگاه420زنآقاي عنايت امامقلي سه شنبه14:00 تا 20:00--------عمومي
17 5121460آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران موازي کل دانشگاه520زنآقاي عنايت امامقلي دوشنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
18 5121955آز پايگاه داده ها 101-------------------اصلي
19 5121954آز سيستم عامل 101مختلطخانم مهندس زهرا سادات حسيني دوشنبه08:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 18:00--------اصلي
20 5121953آز شبكه هاي كامپيوتري 101-------------------اصلي
21 5121935آزمايشگاه فيزيك 2 موازي با دانشکده عمران2301مختلطخانم فرزانه نورمحمدي سه شنبه08:00 تا 14:00--------پايه
22 5121933آزمايشگاه فيزيك 2 موازي با دانشکده صنايع201مختلطخانم فرزانه نورمحمدي دوشنبه08:00 تا 14:00--------پايه
23 5121478آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران موازي کل دانشگاه410مردآقاي علي صفي خاني يكشنبه15:00 تا 21:00--------عمومي
24 5121476آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران موازي کل دانشگاه210مردآقاي حميد الله وردي زاده دوشنبه15:00 تا 21:00--------عمومي
25 5121477آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران موازي کل دانشگاه310مردآقاي حسين ميرزايي يكشنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
26 5121475آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران موازي کل دانشگاه110مردآقاي حميد الله وردي زاده سه شنبه15:00 تا 21:00--------عمومي
27 5121481آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران موازي کل دانشگاه710زنخانم فاطمه ملامطلبي پنجشنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
28 5121479آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران موازي کل دانشگاه510زنخانم پروانه عبدرضايي دوشنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
29 5121482آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران موازي کل دانشگاه810زنخانم پروانه عبدرضايي سه شنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
30 5121480آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران موازي کل دانشگاه610زنخانم پروانه عبدرضايي يكشنبه08:00 تا 14:00--------عمومي
12345
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS