صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 94-93
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5111571پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP) 1440130مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم يكشنبه16:00 تا 19:00--------اختياري
2 5112831پروژه‌ نام استاد پروژه بعد از حذف و اضافه مشخص مي شود.1460103مختلط -- نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
3 5111881آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران120مردآقاي غلامحسين فرجي شنبه08:00 تا 10:00--------عمومي
4 5111882آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران220مردآقاي غلامحسين فرجي شنبه10:00 تا 12:00--------عمومي
5 5111885آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران620مردآقاي سيد مصطفي موسوي شنبه18:00 تا 20:00--------عمومي
6 5111884آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران420مردآقاي سيد مصطفي موسوي شنبه16:00 تا 18:00--------عمومي
7 5111883آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران320مردآقاي سيد مصطفي موسوي شنبه14:00 تا 16:00--------عمومي
8 5111886آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران720-------------------عمومي
9 5111892آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1320زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار دوشنبه14:00 تا 16:00--------عمومي
10 5111893آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1420زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار دوشنبه16:00 تا 18:00--------عمومي
11 5111887آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران820زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار دوشنبه18:00 تا 20:00--------عمومي
12 5111888آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران920زنخانم ربابه واحدي جمعه10:00 تا 12:00--------عمومي
13 5111891آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1220زنخانم ربابه واحدي جمعه15:00 تا 17:00--------عمومي
14 5111890آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1120زنخانم ربابه واحدي جمعه17:00 تا 19:00--------عمومي
15 5111889آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1020زنخانم ربابه واحدي جمعه13:00 تا 15:00--------عمومي
16 5111894آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1520زنخانم ربابه واحدي جمعه08:00 تا 10:00--------عمومي
17 5112806آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 460501مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي سه شنبه08:00 تا 11:00--------اختياري
18 5112802آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 460101مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي شنبه15:00 تا 18:00--------اختياري
19 5112803آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 460201مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي يكشنبه08:00 تا 11:00--------اختياري
20 5112808آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 460701--------- پنجشنبه11:00 تا 14:00--------اختياري
21 5112807آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 460601مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي سه شنبه11:00 تا 14:00--------اختياري
22 5112805آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 460401مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي دوشنبه15:00 تا 18:00--------اختياري
23 5112804آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 460301مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي يكشنبه11:00 تا 14:00--------اختياري
24 5112665آزمايشگاه الكترونيك 1 1440201مختلطآقاي دكتر سيد سعيد حاجي نصيري دوشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
25 5112666آزمايشگاه الكترونيك 1 1440301مختلطآقاي دكتر علي شاه حسيني يكشنبه15:00 تا 18:00--------اصلي
26 5112205آزمايشگاه الكترونيك 1 1440101مختلطآقاي دكتر سيد سعيد حاجي نصيري يكشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
27 5112838آزمايشگاه مدارهاي منطقي 4601101مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي چهارشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
28 5112837آزمايشگاه مدارهاي منطقي 4601201--------- پنجشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
29 5112835آزمايشگاه مدارهاي منطقي 4601001مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي چهارشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
30 5112834آزمايشگاه مدارهاي منطقي 460901مختلطآقاي مهندس مرتضي صادقي سه شنبه15:00 تا 18:00--------اصلي
12345678910...
Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS