صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 94-93
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5111571پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP) پيش نياز: تجزيه و تحليل سيستم ها1440130مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم يكشنبه18:00 تا 21:00چهارشنبه - 8:30 ( 1393/10/24 ) اختياري
2 5113745پروژه‌ 146403مختلطآقاي دكتر احمد فخاريان سه شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
3 5113744پروژه‌ 146303مختلطآقاي مهندس محمدرضا حسن نژاد بي بالان سه شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
4 5113742پروژه‌ 146103مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم دوشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
5 5113743پروژه‌ 146203مختلطآقاي مهندس محمدرضا نظري دوشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
6 5112258کنترل پيشرفته 1260130مختلطآقاي دكتر حامد مجللي مقدم پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00پنجشنبه - 8:30 ( 1393/10/25 ) جبراني
7 5111885آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران620مردآقاي سيد مصطفي موسوي شنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
8 5111884آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران420مردآقاي سيد مصطفي موسوي شنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
9 5111883آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران320مردآقاي سيد مصطفي موسوي شنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
10 5111882آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران220مردآقاي غلامحسين فرجي شنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
11 5111881آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران120مردآقاي غلامحسين فرجي شنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
12 5111890آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1120زنخانم ربابه واحدي جمعه17:00 تا 19:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
13 5111891آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1220زنخانم ربابه واحدي جمعه15:00 تا 17:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
14 5111893آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1420زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار دوشنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
15 5111889آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1020زنخانم ربابه واحدي جمعه13:00 تا 15:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
16 5111894آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1520زنخانم ربابه واحدي جمعه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
17 5111888آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران920زنخانم ربابه واحدي جمعه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
18 5111887آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران820زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار دوشنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
19 5111892آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1320زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار دوشنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/10/22 ) عمومي
20 5113057آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30720401مختلطآقاي مهندس محمد زارعي پنجشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
21 5113047آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30719401مختلطخانم پروين راشين مهر سه شنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
22 5113046آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30719301مختلطخانم پروين راشين مهر سه شنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
23 5113045آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30719201مختلطخانم پروين راشين مهر سه شنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
24 5113374آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30719801مختلطخانم آرمينه بخشنده يكشنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
25 5113421آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30755501مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني شنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
26 5113422آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30755601مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني شنبه17:00 تا 20:00--------اصلي
27 5113050آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30719701مختلطخانم مهندس مليحه کشاورزي شنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
28 5113049آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 30719601مختلطخانم مهندس مليحه کشاورزي شنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
29 5113591آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 3114001مختلطخانم مهندس عطيه السادات خوانساري زاده دوشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
30 5113601آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري: دانشکده عمران اتاق 3115001مختلطآقاي مهندس سيدآرش نقده فروشها شنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
12345678910...
Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS