صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال دوم 96-95
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5124290رياضي پيش دانشگاهي 150520مختلطآقاي دكتر مرتضي اويسي ها چهارشنبه08:00 تا 10:00پنجشنبه - 8:30 ( 1396/03/18 ) پيش دانشگاهي
2 5124934زبان پيش دانشگاهي 1441520مختلطخانم آرزو اميني دوشنبه10:00 تا 12:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/03/25 ) پيش دانشگاهي
3 5124008رياضي پيش دانشگاهي 150320مختلطآقاي دكتر بختيار غايبي شنبه13:00 تا 15:00پنجشنبه - 8:30 ( 1396/03/18 ) پيش دانشگاهي
4 5124007رياضي پيش دانشگاهي 150220مختلطخانم دكتر زهره مقدس پنجشنبه13:00 تا 15:00پنجشنبه - 8:30 ( 1396/03/18 ) پيش دانشگاهي
5 5124006رياضي پيش دانشگاهي 150120مختلطخانم دكتر زهره مقدس چهارشنبه13:00 تا 15:00پنجشنبه - 8:30 ( 1396/03/18 ) پيش دانشگاهي
6 5124758فيزيك پيش دانشگاهي 150720مختلطآقاي دكتر سيد معراج موسوي رسولي يكشنبه13:00 تا 15:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
7 5124772فيزيك پيش دانشگاهي 150920مختلطآقاي دكتر سيد معراج موسوي رسولي سه شنبه13:00 تا 15:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
8 5124479فيزيك پيش دانشگاهي 150520مختلطآقاي دكتر محسن ياري فرد دوشنبه13:00 تا 15:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
9 5124478فيزيك پيش دانشگاهي 150620مختلطآقاي دكتر سيد اصغر خياطيان سه شنبه15:00 تا 17:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
10 5124477فيزيك پيش دانشگاهي 150420مختلطخانم دكتر فريبا مصلحي راد چهارشنبه10:00 تا 12:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
11 5124476فيزيك پيش دانشگاهي 150320مختلطآقاي دكتر اسماعيل زمين پيما يكشنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
12 5124474فيزيك پيش دانشگاهي 150120مختلطآقاي دكتر اسماعيل زمين پيما شنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
13 5124475فيزيك پيش دانشگاهي 150220مختلطآقاي دكتر سيد معراج موسوي رسولي دوشنبه10:00 تا 12:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
14 5124875فيزيك پيش دانشگاهي 1501020مختلطآقاي مهندس هادي کاشي ساز شنبه17:00 تا 19:00سه شنبه - 8:30 ( 1396/03/23 ) پيش دانشگاهي
15 5125006رياضي پيش دانشگاهي 150620مختلطخانم دكتر شادان صديق بهزادي چهارشنبه10:00 تا 12:00پنجشنبه - 8:30 ( 1396/03/18 ) پيش دانشگاهي
16 5125007رياضي پيش دانشگاهي 150720مختلطخانم دكتر سکينه بابايي خمارکي سه شنبه08:00 تا 10:00پنجشنبه - 8:30 ( 1396/03/18 ) پيش دانشگاهي
17 5124009رياضي پيش دانشگاهي 150420مختلطآقاي دكتر بختيار غايبي يكشنبه08:00 تا 10:00پنجشنبه - 8:30 ( 1396/03/18 ) پيش دانشگاهي
18 5123973زبان خارجي 130مختلطخانم سارا حسام شنبه08:00 تا 11:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/30 ) عمومي
19 5123974زبان خارجي 230مختلطخانم نسرين بهتوئي دوشنبه08:00 تا 11:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/30 ) عمومي
20 5123975زبان خارجي 330مختلطآقاي فرشيد محمدبيگي دوشنبه15:00 تا 18:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/30 ) عمومي
21 5124544تاريخ تحليل صدر اسلام برادران420مردآقاي احمد رضائي نيا شنبه16:00 تا 18:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
22 5124545تاريخ تحليل صدر اسلام برادران520مردآقاي مهدي گل پور دوشنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
23 5124546تاريخ تحليل صدر اسلام برادران620مردآقاي مهدي گل پور دوشنبه10:00 تا 12:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
24 5124547تاريخ تحليل صدر اسلام برادران720مردآقاي دكتر علي رجبي پنجشنبه13:00 تا 15:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
25 5124548تاريخ تحليل صدر اسلام برادران820مردآقاي دكتر علي رجبي پنجشنبه15:00 تا 17:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
26 5124549تاريخ تحليل صدر اسلام خواهران920زنخانم زرين دخت كاظمي شنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
27 5124719وصاياي امام (ره) وي‍‍ژه خواهران برگزاري در هفته هاي زوج ( يک هفته در ميان)3610زنآقاي حسين صلح جوي منفرد سه شنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 11:30 ( 1396/03/29 ) عمومي
28 5124585دانش خانواده و جمعيت خواهران1420زنخانم ربابه واحدي دوشنبه12:00 تا 14:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
29 5124579دانش خانواده و جمعيت خواهران820زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار سه شنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
30 5124580دانش خانواده و جمعيت خواهران920زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار سه شنبه10:00 تا 12:00سه شنبه - 11:30 ( 1396/03/23 ) عمومي
12345678910...
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS