صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 95-94
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5118433رياضي پيش دانشگاهي موازي با صنايع1441020مختلطآقاي مهدي مولائيان دوشنبه15:00 تا 17:00چهارشنبه - 8:30 ( 1394/10/16 ) پيش دانشگاهي
2 5117367رياضي پيش دانشگاهي 1440220مختلطآقاي حسن حکيما جمعه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 8:30 ( 1394/10/16 ) پيش دانشگاهي
3 5118326فارسي پيش دانشگاهي مختلط320مختلطخانم دكتر فاطمه محسني گرده کوهي يكشنبه08:00 تا 10:00شنبه - 11:30 ( 1394/10/19 ) پيش دانشگاهي
4 5118493فيزيك پيش دانشگاهي 1480620مختلطآقاي دكتر اسماعيل زمين پيما يكشنبه11:00 تا 13:00دوشنبه - 8:30 ( 1394/10/21 ) پيش دانشگاهي
5 5118565رياضي پيش دانشگاهي موازي با عمران1440720مختلطآقاي مهدي مولائيان شنبه16:00 تا 18:00چهارشنبه - 8:30 ( 1394/10/16 ) پيش دانشگاهي
6 5118517رياضي پيش دانشگاهي 1441220مختلطخانم پروين صفري يكشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1394/10/16 ) پيش دانشگاهي
7 5118518رياضي پيش دانشگاهي 1441320مختلطخانم دكتر مهناز حبيبي يكشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1394/10/16 ) پيش دانشگاهي
8 5118588فيزيك پيش دانشگاهي 1441020مختلطآقاي دكتر احمدرضا سهرابي کليشمي دوشنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1394/10/21 ) پيش دانشگاهي
9 5118590فيزيك پيش دانشگاهي 1441120مختلطخانم دكتر ندا رزاقي سه شنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 8:30 ( 1394/10/21 ) پيش دانشگاهي
10 5117345زبان پيش دانشگاهي 520مختلطخانم سارا حسام شنبه08:00 تا 10:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/10/23 ) پيش دانشگاهي
11 5117347زبان پيش دانشگاهي 720مختلطخانم سارا حسام شنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/10/23 ) پيش دانشگاهي
12 5118057فيزيك پيش دانشگاهي 1440220مختلطآقاي دكتر سيد معراج موسوي رسولي چهارشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 8:30 ( 1394/10/21 ) پيش دانشگاهي
13 5118056فيزيك پيش دانشگاهي 1440120مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان يكشنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1394/10/21 ) پيش دانشگاهي
14 5118089فيزيك پيش دانشگاهي 1440320مختلطآقاي سيد اصغر خياطيان سه شنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 8:30 ( 1394/10/21 ) پيش دانشگاهي
15 5118591فيزيك پيش دانشگاهي 1441220مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان شنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1394/10/21 ) پيش دانشگاهي
16 5117991فارسي پيش دانشگاهي مختلط220مختلطخانم دكتر فاطمه محسني گرده کوهي شنبه15:00 تا 17:00شنبه - 11:30 ( 1394/10/19 ) پيش دانشگاهي
17 5117368رياضي پيش دانشگاهي 1440320مختلطآقاي قاسم عباسي چهارشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1394/10/16 ) پيش دانشگاهي
18 5118434رياضي پيش دانشگاهي موازي با صنايع1441120مختلطآقاي مهدي مولائيان دوشنبه17:00 تا 19:00چهارشنبه - 8:30 ( 1394/10/16 ) پيش دانشگاهي
19 5118373زبان خارجي 530مختلطخانم بهشته مرات زاده يكشنبه08:00 تا 11:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/10/28 ) عمومي
20 5118374زبان خارجي 230مختلطخانم بهشته مرات زاده يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/10/28 ) عمومي
21 5118503انقلاب اسلامي ايران ويژه برادران1520مردآقاي عليرضا گلدوزها يكشنبه15:00 تا 17:00يکشنبه - 11:30 ( 1394/10/20 ) عمومي
22 5118594تاريخ تحليل صدر اسلام ويژه خواهران1920زنآقاي محمدباقر طالبي دوشنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/10/21 ) عمومي
23 5118595تاريخ تحليل صدر اسلام ويژه خواهران2020زنآقاي محمدباقر طالبي دوشنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/10/21 ) عمومي
24 5118310تاريخ تحليل صدر اسلام ويژه برادران190120مردآقاي امين جيران شنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/10/21 ) عمومي
25 5118311تاريخ تحليل صدر اسلام ويژه برادران180120مردآقاي امين جيران شنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/10/21 ) عمومي
26 5118312تاريخ تحليل صدر اسلام ويژه خواهران170120زنآقاي امين جيران شنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/10/21 ) عمومي
27 5118315فارسي ويژه خواهران2330زنخانم دكتر مريم اويسي جمعه15:00 تا 18:00شنبه - 11:30 ( 1394/10/26 ) عمومي
28 5118597انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) ويژه برادران موازي صنايع190120مردآقاي دكتر سيد عبدالله رادمنش يكشنبه10:00 تا 12:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/10/23 ) عمومي
29 5118596انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) ويژه برادران موازي صنايع180120مردآقاي دكتر سيد عبدالله رادمنش يكشنبه08:00 تا 10:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/10/23 ) عمومي
30 5118342تربيت بدني ويژه برادران 34401مردآقاي دكتر محمدرضا بيات پنجشنبه08:00 تا 09:30--------عمومي
12345678910...
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS