صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 96-95
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5123166رياضي پيش دانشگاهي موازي با عمران1501120مختلطخانم شادي روغني دوشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
2 5122000رياضي پيش دانشگاهي 150120مختلطآقاي مهدي مولائيان جمعه12:00 تا 14:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
3 5122007رياضي پيش دانشگاهي 150220مختلطخانم دكتر فرشته کوشکي شنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
4 5122014رياضي پيش دانشگاهي 150320مختلطآقاي مهدي مولائيان چهارشنبه15:00 تا 17:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
5 5123120رياضي پيش دانشگاهي 150920مختلطآقاي دكتر مرتضي اويسي ها يكشنبه17:00 تا 19:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
6 5123157رياضي پيش دانشگاهي موازي با عمران1501520مختلطخانم دكتر شادان صديق بهزادي چهارشنبه10:00 تا 12:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
7 5122159فيزيك پيش دانشگاهي 150320مختلطآقاي دكتر اسماعيل زمين پيما شنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
8 5122158فيزيك پيش دانشگاهي 150220مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان جمعه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
9 5123117زبان پيش دانشگاهي 1120مختلطخانم سيده مهلا موآلي يكشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/10/22 ) پيش دانشگاهي
10 5123321فيزيك پيش دانشگاهي موازي با عمران1501520مختلطخانم دكتر فريبا مصلحي راد شنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
11 5123162رياضي پيش دانشگاهي موازي با عمران و صنايع1501720مختلطآقاي دكتر سيد جلال الدين حسيني غنچه چهارشنبه14:00 تا 16:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
12 5123262رياضي پيش دانشگاهي موازي با عمران وصنايع1502020مختلطخانم دكتر شادان صديق بهزادي جمعه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
13 5123284زبان پيش دانشگاهي موازي با دانشکده صنايع و عمران4020مختلطخانم سيده مهلا موآلي يكشنبه10:00 تا 12:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/10/22 ) پيش دانشگاهي
14 5123140فيزيك پيش دانشگاهي 150920مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان يكشنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
15 5123141فيزيك پيش دانشگاهي 1501020مختلطآقاي دكتر محسن ياري فرد يكشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
16 5123146فيزيك پيش دانشگاهي 1501220مختلطآقاي دكتر اسماعيل زمين پيما يكشنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
17 5123147فيزيك پيش دانشگاهي 1501320مختلطآقاي مهندس هادي کاشي ساز سه شنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
18 5123148رياضي پيش دانشگاهي 1501220مختلطخانم دكتر سکينه بابايي خمارکي سه شنبه15:00 تا 17:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
19 5123631فيزيك پيش دانشگاهي 320مختلطخانم دكتر فريبا مصلحي راد چهارشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
20 5123421رياضي پيش دانشگاهي 1501420مختلطخانم پروين صفري چهارشنبه08:00 تا 10:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
21 5123433فيزيك پيش دانشگاهي 1501620مختلطآقاي دكتر محسن ياري فرد يكشنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
22 5122001رياضي پيش دانشگاهي 1480120مختلطخانم دكتر فرشته کوشکي دوشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
23 5122002رياضي پيش دانشگاهي 1480220مختلطخانم دكتر فرشته کوشکي دوشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
24 5122003رياضي پيش دانشگاهي 1480320مختلطخانم پروين صفري چهارشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
25 5123632فيزيك پيش دانشگاهي 420مختلطخانم دكتر فريبا مصلحي راد چهارشنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
26 5122004رياضي پيش دانشگاهي 1480420مختلطخانم پروين صفري چهارشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
27 5122005رياضي پيش دانشگاهي 1480520مختلطخانم دكتر مهناز حبيبي يكشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
28 5122006رياضي پيش دانشگاهي 1480620مختلطخانم دكتر مهناز حبيبي يكشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
29 5122147فيزيك پيش دانشگاهي 1480120مختلطآقاي دكتر سيد اصغر خياطيان سه شنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
30 5122149فيزيك پيش دانشگاهي 1480320مختلطآقاي دكتر قاسم نعيمي سه شنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
12345678910...
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS