صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 95-94
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5122398فيزيك پيش دانشگاهي 150220مختلطآقاي دكتر احمدرضا سهرابي کليشمي دوشنبه08:00 تا 14:00پنجشنبه - 8:30 ( 1395/05/21 ) پيش دانشگاهي
2 5121785رياضي پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران و صنايع150220مختلطآقاي عظيم شريف زاده سه شنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 8:30 ( 1395/05/17 ) پيش دانشگاهي
3 5121776رياضي پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران و صنايع150120مختلطآقاي دكتر سيد جلال الدين حسيني غنچه سه شنبه14:00 تا 20:00يکشنبه - 8:30 ( 1395/05/17 ) پيش دانشگاهي
4 5122108زبان پيش دانشگاهي موازي با کل دانشگاه120مختلطآقاي حسين آذربايجاني سه شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) پيش دانشگاهي
5 5121945فيزيك پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران150120مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان يكشنبه08:00 تا 14:00پنجشنبه - 8:30 ( 1395/05/21 ) پيش دانشگاهي
6 5121754تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران خواهران موازي کل دانشگاه720زنآقاي علي حيدري پنجشنبه08:00 تا 14:00پنجشنبه - 11:30 ( 1395/05/21 ) عمومي
7 5122361تربيت بدني خواهران ( موازي با کل دانشگاه)901زنخانم مريم تقوائي دوشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
8 5122362ورزش 1 بدمينتون خواهران ( موازي با کل دانشگاه)1001زنخانم مريم تقوائي سه شنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
9 5122379تربيت بدني برادران ( موازي با کل دانشگاه )144101مردآقاي شهرام صفري پنجشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
10 5122380تربيت بدني خواهران ( موازي با کل دانشگاه )144201زنخانم مريم تقوائي دوشنبه13:30 تا 18:00--------عمومي
11 5121751تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران برادران موازي کل دانشگاه420مردآقاي علي رجبي سه شنبه15:00 تا 21:00پنجشنبه - 11:30 ( 1395/05/21 ) عمومي
12 5122402تربيت بدني برادران موازي34001مردآقاي وحيد مقدم چهارشنبه14:00 تا 20:00--------عمومي
13 5122302ورزش 1 شنا برادران ( موازي با کل دانشگاه)201مردآقاي سيد عباس بي نياز چهارشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
14 5122303ورزش 1 بدنسازي برادران ( موازي با کل دانشگاه)301مردآقاي دكتر محمدرضا بيات سه شنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
15 5122305تربيت بدني خواهران ( موازي با کل دانشگاه)501زنخانم دكتر زهرا نوبخت رمضاني سه شنبه13:30 تا 18:00--------عمومي
16 5121217زبان خارجي موازي با کل دانشگاه330مختلطخانم ماندانا ذوالقدري يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 18:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
17 5122307ورزش 1 شنا خواهران ( موازي با کل دانشگاه)701زنخانم پريسا نجف آبادي يكشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
18 5122582انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) ثبت گروه معرفي به استاد توسط سيستم20320---آقاي فضل اله صالحي نامشخص00:00 تا 00:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
19 5122382ورزش 1 تنيس خواهران( موازي با کل دانشگاه)144401زنخانم دكتر زهرا نوبخت رمضاني چهارشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
20 5122403تربيت بدني برادران ( موازي با کل دانشگاه)1441001مردآقاي دكتر نيما ماجدي دوشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
21 5121890تاريخ تحليل صدر اسلام خواهران موازي کل دانشگاه620زنآقاي مهدي شعباني يكشنبه15:00 تا 21:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
22 5121891انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) خواهران موازي کل دانشگاه820زنآقاي مهدي شعباني سه شنبه15:00 تا 21:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
23 5121594انقلاب اسلامي ايران برادران موازي کل دانشگاه120مردآقاي سيد محمدرضا ميرمويد پنجشنبه08:00 تا 14:00سه شنبه - 11:30 ( 1395/05/19 ) عمومي
24 5121595انقلاب اسلامي ايران برادران موازي کل دانشگاه220مردآقاي سيد محمدرضا ميرمويد پنجشنبه15:00 تا 21:00سه شنبه - 11:30 ( 1395/05/19 ) عمومي
25 5121598انقلاب اسلامي ايران خواهران موازي کل دانشگاه520زنخانم زرين دخت كاظمي دوشنبه14:00 تا 20:00سه شنبه - 11:30 ( 1395/05/19 ) عمومي
26 5121597انقلاب اسلامي ايران خواهران موازي کل دانشگاه420زنخانم زرين دخت كاظمي دوشنبه08:00 تا 14:00سه شنبه - 11:30 ( 1395/05/19 ) عمومي
27 5121596انقلاب اسلامي ايران برادران موازي کل دانشگاه320مردآقاي سيد محمدرضا ميرمويد سه شنبه08:00 تا 14:00سه شنبه - 11:30 ( 1395/05/19 ) عمومي
28 5121216زبان خارجي موازي با کل دانشگاه230مختلطآقاي حميدرضا معيني اصل دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
29 5122324تربيت بدني برادران ( موازي با کل دانشگاه)601مردآقاي مصطفي سلطاني يكشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
30 5121615دانش خانواده و جمعيت برادران موازي کل دانشگاه120مردآقاي رضا عزيز محمدي دوشنبه08:00 تا 14:00پنجشنبه - 11:30 ( 1395/05/21 ) عمومي
1234567
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS