صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال دوم 97-96
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5129366فارسي پيش دانشگاهي مختلط موازي کل - ويژه وروديهاي قديم99720مختلطخانم دكتر نشاط مددي چهارشنبه11:00 تا 13:00شنبه - 11:30 ( 1397/04/02 ) پيش دانشگاهي
2 5128033آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران110مردآقاي حميد الله وردي زاده سه شنبه16:00 تا 18:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
3 5128034آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران210مردآقاي حميد الله وردي زاده سه شنبه18:00 تا 20:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
4 5128035آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران310مردآقاي حميد الله وردي زاده دوشنبه16:00 تا 18:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
5 5128036آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران410مردآقاي حميد الله وردي زاده دوشنبه18:00 تا 20:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
6 5128037آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران510مردآقاي محمود بنايي چهارشنبه15:00 تا 17:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
7 5128038آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران610مردآقاي محمود بنايي چهارشنبه17:00 تا 19:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
8 5128039آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران710مردآقاي مرتضي زماني يكشنبه15:00 تا 17:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
9 5128040آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران810زنخانم پروانه عبدرضايي يكشنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
10 5128041آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران910زنخانم پروانه عبدرضايي يكشنبه10:00 تا 12:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
11 5128042آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1010زنخانم فاطمه ملامطلبي سه شنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
12 5128043آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1110زنخانم فاطمه ملامطلبي سه شنبه10:00 تا 12:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
13 5128044آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1210زنخانم صديقه ناظري دوشنبه08:00 تا 10:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
14 5128045آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1310زنخانم صديقه ناظري دوشنبه10:00 تا 12:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
15 5128046آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران1410زنخانم صديقه ناظري دوشنبه13:00 تا 15:00سه شنبه - 11:30 ( 1397/03/29 ) عمومي
16 5128946تربيت بدني برادران101مردآقاي امير دارابي يكشنبه08:00 تا 09:30--------عمومي
17 5128947تربيت بدني برادران201مردآقاي علي صادقي نژاد يكشنبه09:30 تا 11:00--------عمومي
18 5128948تربيت بدني برادران301مردآقاي سيد عباس بي نياز سه شنبه09:30 تا 11:00--------عمومي
19 5128949تربيت بدني برادران401مردآقاي علي صادقي نژاد يكشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
20 5128950تربيت بدني برادران501مردآقاي شهرام صفري پنجشنبه08:00 تا 09:30--------عمومي
21 5128951تربيت بدني برادران601مردآقاي علي خورجهاني يكشنبه08:00 تا 09:30--------عمومي
22 5128952تربيت بدني خواهران701زنخانم مريم تقوائي چهارشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
23 5128953تربيت بدني خواهران801زنخانم هاجر نادري نسب سه شنبه13:30 تا 15:00--------عمومي
24 5128954تربيت بدني خواهران901زنخانم اكرم السادات حسيني سمناني دوشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
25 5129554تربيت بدني ويژه برادران ويژه کميسيون پزشکي354901مردآقاي دكتر وحيد مقدم پنجشنبه19:00 تا 20:30--------عمومي
26 5129555تربيت بدني ويژه خواهران ويژه کميسيون پزشکي354801زنخانم عاطفه رحمني جمعه19:00 تا 20:30--------عمومي
27 5128136دانش خانواده و جمعيت برادران120مردآقاي عنايت امامقلي سه شنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1397/04/04 ) عمومي
28 5128137دانش خانواده و جمعيت برادران220مردآقاي رضا عزيز محمدي يكشنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1397/04/04 ) عمومي
29 5128138دانش خانواده و جمعيت برادران320مردآقاي رضا عزيز محمدي يكشنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1397/04/04 ) عمومي
30 5128139دانش خانواده و جمعيت برادران420مردآقاي غلامحسين فرجي دوشنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1397/04/04 ) عمومي
123
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS