صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال دوم 94-93
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5114838پروژه‌ تعيين استاد پروژه توسط گروه بعد از حذف و اضافه انجام مي شود.1460103مختلط -- نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
2 5114810کنترل پيشرفته 1260130مختلطآقاي دكتر حامد مجللي مقدم پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00پنجشنبه - 14 ( 1394/03/28 ) جبراني
3 5113970آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برادران920مردآقاي رضا عزيز محمدي شنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
4 5113959آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 120مردآقاي رضا عزيز محمدي شنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
5 5113960آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 220مردآقاي سيدمحمديوسف هاديزاده خيرخواه سه شنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
6 5113964آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 620-----------دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
7 5113961آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 320مردآقاي سيدمحمديوسف هاديزاده خيرخواه سه شنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
8 5113962آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 420مردآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
9 5113966آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 820مردآقاي رضا عزيز محمدي شنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
10 5113963آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 520مردآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
11 5113965آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 720-----------دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
12 5113973آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1220زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار سه شنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
13 5113974آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1320زنخانم سيده زهرا موسوي دوشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
14 5113975آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1420زنخانم سيده زهرا موسوي دوشنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
15 5113972آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1020زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار سه شنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
16 5113977آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1620زنخانم ربابه واحدي يكشنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
17 5113978آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1720زنخانم ربابه واحدي يكشنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
18 5113971آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1120-----------دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
19 5113979آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1820-----------دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
20 5113976آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1520زنخانم ربابه واحدي يكشنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
21 5115662آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307801مختلطآقاي مهندس سيد مرتضي ارفند دوشنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
22 5114874آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق3071001مختلطآقاي مهندس سروش ويسي پنجشنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
23 5114373آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307701مختلطخانم مهندس مهسا کشاورزهدايتي پنجشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
24 5114371آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307501مختلطخانم آرمينه بخشنده يكشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
25 5114370آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307401مختلطخانم آرمينه بخشنده يكشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
26 5114369آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307301مختلطخانم مهندس مهسا کشاورزهدايتي پنجشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
27 5114368آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307201مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني شنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
28 5115697آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق3111401مختلطآقاي مهندس دانيال مجيدي يكشنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
29 5115721آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق3111301مختلطآقاي مهندس سيد مرتضي ارفند دوشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
30 5115736آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق3111101مختلطخانم پروين راشين مهر چهارشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
12345678910...
Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS