صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 95-94
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5121795رياضي پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران و صنايع150320مختلطآقاي مهدي مولائيان چهارشنبه10:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00يکشنبه - 8:30 ( 1395/05/17 ) پيش دانشگاهي
2 5121785رياضي پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران و صنايع150220مختلطآقاي عظيم شريف زاده سه شنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 8:30 ( 1395/05/17 ) پيش دانشگاهي
3 5121945فيزيك پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران150120مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان يكشنبه08:00 تا 14:00پنجشنبه - 8:30 ( 1395/05/21 ) پيش دانشگاهي
4 5122108زبان پيش دانشگاهي موازي با کل دانشگاه120مختلطآقاي حسين آذربايجاني سه شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) پيش دانشگاهي
5 5121776رياضي پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران و صنايع150120مختلطآقاي دكتر سيد جلال الدين حسيني غنچه سه شنبه14:00 تا 20:00يکشنبه - 8:30 ( 1395/05/17 ) پيش دانشگاهي
6 5121456آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران موازي کل دانشگاه120مردآقاي رضا عزيز محمدي يكشنبه15:00 تا 21:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
7 5121457آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران موازي کل دانشگاه220مردآقاي غلامحسين فرجي دوشنبه08:00 تا 14:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
8 5121461آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران موازي کل دانشگاه620زنآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه08:00 تا 14:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
9 5121459آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران موازي کل دانشگاه420زنآقاي عنايت امامقلي سه شنبه14:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
10 5121460آئين زندگي (اخلاق كاربردي) خواهران موازي کل دانشگاه520زنآقاي عنايت امامقلي دوشنبه08:00 تا 14:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
11 5121458آئين زندگي (اخلاق كاربردي) برادران موازي کل دانشگاه320مردآقاي غلامحسين فرجي سه شنبه08:00 تا 14:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
12 5121585تفسير موضوعي قرآن برادران موازي کل دانشگاه220مردآقاي محمد نعمتي عليائي سه شنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
13 5121590تفسير موضوعي قرآن خواهران موازي کل دانشگاه620زنآقاي دكتر ابراهيم صفي خاني يكشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
14 5121462انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) برادران موازي کل دانشگاه120مردآقاي علي حيدري پنجشنبه15:00 تا 21:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
15 5121463انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) برادران موازي کل دانشگاه220مردآقاي فضل اله صالحي دوشنبه15:00 تا 21:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
16 5121467انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) خواهران موازي کل دانشگاه620زنآقاي دكتر حميدرضا قاسمي يكشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
17 5121465انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) برادران موازي کل دانشگاه420مردآقاي دكتر ابراهيم صفي خاني چهارشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
18 5121587تفسير موضوعي قرآن خواهران موازي کل دانشگاه420زنخانم اکرم چلنگر سه شنبه14:00 تا 20:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
19 5121589تفسير موضوعي قرآن خواهران موازي کل دانشگاه520زنخانم اکرم چلنگر دوشنبه14:00 تا 20:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
20 5121586تفسير موضوعي قرآن برادران موازي کل دانشگاه320مردآقاي نقي عابديني يكشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
21 5121466انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) خواهران موازي کل دانشگاه520زنآقاي دكتر حميدرضا قاسمي سه شنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
22 5121464انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) برادران موازي کل دانشگاه320مردآقاي مجيد شکوه فر سه شنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/05/17 ) عمومي
23 5121468انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) برادران موازي کل دانشگاه120مردآقاي فضل اله صالحي دوشنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
24 5121469انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) برادران موازي کل دانشگاه220مردآقاي مجيد شکوه فر پنجشنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
25 5121470انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) برادران موازي کل دانشگاه320مردآقاي دكتر ابراهيم صفي خاني سه شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
26 5121474انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) خواهران موازي کل دانشگاه720زنآقاي سيدعليرضا بي نياز دوشنبه14:00 تا 20:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
27 5121472انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) خواهران موازي کل دانشگاه520زنآقاي سيدعليرضا بي نياز يكشنبه14:00 تا 20:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
28 5121473انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) خواهران موازي کل دانشگاه620زنآقاي فضل اله صالحي سه شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
29 5121471انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) برادران موازي کل دانشگاه420مردآقاي مجيد شکوه فر دوشنبه15:00 تا 21:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/05/20 ) عمومي
30 5121475آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران موازي کل دانشگاه110مردآقاي حميد الله وردي زاده سه شنبه15:00 تا 21:00دوشنبه - 11:30 ( 1395/05/18 ) عمومي
123456
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS