صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 93-92
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5111097پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP) 1440130مختلطآقاي دكتر سيد وهاب شجاع الديني چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 18:00دوشنبه - 14 ( 1393/05/27 ) اختياري
2 5112920پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP) ثبت گروه معرفي به استاد توسط سيستم20130---آقاي دكتر سيد وهاب شجاع الديني نامشخص00:00 تا 00:00دوشنبه - 14 ( 1393/05/27 ) اختياري
3 5112573پروژه‌ 144303مختلطآقاي مهندس محمدرضا حسن نژاد بي بالان دوشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
4 5112571پروژه‌ 144103مختلطآقاي دكتر حميد رضا رشيدي کنعان سه شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
5 5112570پروژه‌ 1460103مختلطآقاي دكتر احمد فخاريان سه شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
6 5112572پروژه‌ 144203مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم دوشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
7 5111096کنترل کننده هاي صنعتي يا " کنترل صنعتي"1730130مختلطآقاي مهندس سليمان اسمعيل زاده ها دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00چهارشنبه - 8:30 ( 1393/05/29 ) تخصصي
8 5112548آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران1020مردآقاي رضا عزيز محمدي يكشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1393/05/26 ) عمومي
9 5111143آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران120مردآقاي ابراهيم صفي خاني سه شنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1393/05/26 ) عمومي
10 5111144آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران220مردآقاي علي حيدري يكشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1393/05/26 ) عمومي
11 5111145آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران320زنآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1393/05/26 ) عمومي
12 5111146آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران420زنآقاي علي حيدري يكشنبه14:00 تا 20:00يکشنبه - 11:30 ( 1393/05/26 ) عمومي
13 5112400آز اندازه گيري و مدار 1 11801مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
14 5112240آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر 86101مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي يكشنبه08:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 18:00--------اختياري
15 5112356آزمايشگاه الكترونيك 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق 31212401مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني شنبه08:00 تا 13:00 و شنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
16 5112391آزمايشگاه الكترونيك 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق 31212501مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
17 5112408آزمايشگاه الكترونيك 2 18101مختلطخانم مهندس مريم شايسته نيا يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
18 5112409آزمايشگاه الكترونيك 2 18201مختلطآقاي مهندس محمد زارعي پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
19 5112634آزمايشگاه تكنيك پالس 20001مختلطآقاي مهندس محمد رضا نصيري پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
20 5112394آزمايشگاه فيزيك 1 17201مختلطخانم منيره معصومي سه شنبه08:00 تا 14:00--------پايه
21 5112404آزمايشگاه فيزيك1 17301مختلطخانم منيره معصومي چهارشنبه08:00 تا 14:00--------پايه
22 5112358آزمايشگاه كنترل خطي محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق 30312701مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
23 5112357آزمايشگاه كنترل خطي محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق 30312601مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور شنبه08:00 تا 13:00 و شنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
24 5112239آزمايشگاه مدارهاي منطقي 86101مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي سه شنبه08:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 18:00--------اصلي
25 5112382آزمايشگاه‌ ميكروپروسسور 10301مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
26 5112383آزمايشگاه‌ ميكروپروسسور 10401مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
27 5112396آزمايشگاه‌ماشينهاي‌الكتريكي‌1 11201مختلطآقاي مهندس محمود خوش‌زبان‌ سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
28 5112405آزمايشكاه فيزيك2 16801مختلطخانم فرزانه نورمحمدي دوشنبه08:00 تا 14:00--------پايه
29 5112406آزمايشكاه فيزيك2 16901مختلطخانم فرزانه نورمحمدي يكشنبه08:00 تا 14:00--------پايه
30 5111149آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه برادران310مردآقاي دكتر سيد محمد مهدي حاج سيد ابوترابي دوشنبه08:00 تا 14:00يکشنبه - 11:30 ( 1393/05/26 ) عمومي
123456
Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS