صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال دوم 94-93
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5115976پروژه‌ 146103مختلطآقاي دكتر احمد فخاريان سه شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
2 5115977پروژه‌ 146203مختلطآقاي دكتر بهرام کيمياقلم سه شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
3 5115978پروژه‌ 146303مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم چهارشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
4 5115979پروژه‌ 146403مختلطآقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني دوشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
5 5115984پروژه‌ 146903مختلطآقاي مهندس محمدرضا حسن نژاد بي بالان دوشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
6 5115981پروژه‌ 146703مختلطخانم مهندس رضوان عباسي دوشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
7 5115982پروژه‌ 146603مختلطآقاي مهندس امير حسين حسن آبادي شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
8 5115983پروژه‌ 146803مختلطآقاي دكتر سليمان اسمعيل زاده ها شنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
9 5115980پروژه‌ 146503مختلطآقاي دكتر حميد قديري يكشنبه00:00 تا 00:00--------اصلي
10 5114810کنترل پيشرفته 1260130مختلطآقاي دكتر حامد مجللي مقدم پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00پنجشنبه - 14 ( 1394/03/28 ) جبراني
11 5113970آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برادران920مردآقاي رضا عزيز محمدي شنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
12 5113961آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 320مردآقاي سيدمحمديوسف هاديزاده خيرخواه سه شنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
13 5113964آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 620مردآقاي سيدمحمديوسف هاديزاده خيرخواه سه شنبه17:00 تا 19:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
14 5113963آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 520مردآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
15 5113962آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 420مردآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
16 5113966آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 820مردآقاي رضا عزيز محمدي شنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
17 5113959آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه برداران 120مردآقاي رضا عزيز محمدي شنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
18 5113978آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1720زنخانم ربابه واحدي يكشنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
19 5113977آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1620زنخانم ربابه واحدي يكشنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
20 5113975آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1420زنخانم سيده زهرا موسوي دوشنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
21 5113974آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1320زنخانم سيده زهرا موسوي دوشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
22 5113976آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1520زنخانم ربابه واحدي يكشنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
23 5113973آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1220زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار سه شنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
24 5113972آئين زندگي (اخلاق كاربردي) وي‍‍ژه خواهران1020زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار سه شنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1394/03/25 ) عمومي
25 5114371آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307501مختلطخانم آرمينه بخشنده يكشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
26 5114368آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307201مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني شنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
27 5114369آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307301مختلطخانم مهندس مهسا کشاورزهدايتي پنجشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
28 5114874آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق3071001مختلطآقاي مهندس سروش ويسي پنجشنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
29 5115662آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307801مختلطآقاي مهندس سيد مرتضي ارفند دوشنبه14:00 تا 17:00--------اصلي
30 5114373آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران اتاق307701مختلطخانم مهندس مهسا کشاورزهدايتي پنجشنبه11:00 تا 14:00--------اصلي
12345678910...
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS