صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال اینیستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال تلگرام دانشگاه       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 97-96
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5127424وصاياي امام (ره) وي‍‍ژه برادران صرفا يک هفته در ميان تشکيل مي شود 99710مردآقاي توكل حاجي محمدي پنجشنبه18:00 تا 20:00شنبه - 11:30 ( 1396/10/30 ) عمومي
2 5127504انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) خواهران موازي 1220زنآقاي دكتر حسين حيدري يكشنبه15:00 تا 17:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/21 ) عمومي
3 5127126تربيت بدني برادران101مردآقاي ابراهيم برخورداري يكشنبه15:00 تا 16:30--------عمومي
4 5127127تربيت بدني برادران201مردآقاي اميد جمشيدي چهارشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
5 5127128تربيت بدني برادران301مردآقاي ابراهيم برخورداري دوشنبه16:30 تا 18:00--------عمومي
6 5127129تربيت بدني برادران401مردآقاي دكتر نيما ماجدي يكشنبه15:00 تا 16:30--------عمومي
7 5127130تربيت بدني برادران501مردآقاي امير دارابي يكشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
8 5127137تربيت بدني خواهران701زنخانم دكتر مهديه نصيري اوانکي يكشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
9 5127138تربيت بدني خواهران801زنخانم ريحانه زرباف دوشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
10 5127139تربيت بدني خواهران901زنخانم هاجر نادري نسب يكشنبه13:30 تا 15:00--------عمومي
11 5127140تربيت بدني خواهران1001زنخانم زهرا ميرزاشاعري يكشنبه15:00 تا 16:30--------عمومي
12 5127369تربيت بدني خواهران1101زنخانم مريم تقوائي چهارشنبه08:00 تا 09:30--------عمومي
13 5127378فارسي برادران10130مردآقاي چنگيز ميرزايي دوشنبه08:00 تا 11:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
14 5127379فارسي برادران20130مردآقاي چنگيز ميرزايي دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
15 5127380فارسي برادران30130مردآقاي چنگيز ميرزايي دوشنبه15:00 تا 18:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
16 5127432فارسي برادران90130مردآقاي محمدحسن ملاحاج آقايي سه شنبه08:00 تا 11:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
17 5127438فارسي برادران2030مردآقاي محمد حسين سليماني الموتي سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
18 5127425وصاياي امام (ره) وي‍‍ژه خواهران صرفا يک هفته در ميان تشکيل مي شود99810زنآقاي حجت اله رحماني نيا پنجشنبه18:00 تا 20:00شنبه - 11:30 ( 1396/10/30 ) عمومي
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS