صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 96-95
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5122000رياضي پيش دانشگاهي 150120مختلطآقاي مهدي مولائيان جمعه12:00 تا 14:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
2 5122007رياضي پيش دانشگاهي 150220مختلطخانم دكتر فرشته کوشکي شنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
3 5122014رياضي پيش دانشگاهي 150320مختلطآقاي مهدي مولائيان چهارشنبه15:00 تا 17:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
4 5122161فيزيك پيش دانشگاهي 150520مختلطآقاي دكتر سيد معراج موسوي رسولي چهارشنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
5 5122160فيزيك پيش دانشگاهي 150420مختلطآقاي دكتر سيد معراج موسوي رسولي چهارشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
6 5122159فيزيك پيش دانشگاهي 150320مختلطآقاي دكتر اسماعيل زمين پيما شنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
7 5122158فيزيك پيش دانشگاهي 150220مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان جمعه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
8 5122157فيزيك پيش دانشگاهي 150120مختلط------ شنبه17:00 تا 19:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
9 5122001رياضي پيش دانشگاهي 1480120مختلطخانم دكتر فرشته کوشکي دوشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
10 5122002رياضي پيش دانشگاهي 1480220مختلطخانم دكتر فرشته کوشکي دوشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
11 5122003رياضي پيش دانشگاهي 1480320مختلطخانم پروين صفري چهارشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
12 5122004رياضي پيش دانشگاهي 1480420مختلطخانم پروين صفري چهارشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
13 5122005رياضي پيش دانشگاهي 1480520مختلطخانم دكتر مهناز حبيبي يكشنبه11:00 تا 13:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
14 5122006رياضي پيش دانشگاهي 1480620مختلطخانم دكتر مهناز حبيبي يكشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 8:30 ( 1395/10/15 ) پيش دانشگاهي
15 5122147فيزيك پيش دانشگاهي 1480120مختلطآقاي دكتر سيد اصغر خياطيان سه شنبه13:00 تا 15:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
16 5122149فيزيك پيش دانشگاهي 1480320مختلطآقاي دكتر قاسم نعيمي سه شنبه15:00 تا 17:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
17 5122148فيزيك پيش دانشگاهي 1480220مختلطآقاي دكتر سيد اصغر خياطيان سه شنبه11:00 تا 13:00دوشنبه - 8:30 ( 1395/10/20 ) پيش دانشگاهي
18 5122948ورزش 1 شنا خواهران1101زنخانم هاجر نادري نسب پنجشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
19 5123010وصاياي امام (ره) برادران برگزاري در هفته هاي زوج 1810مردآقاي حسين موحدي نيا چهارشنبه08:00 تا 10:00يکشنبه - 11:30 ( 1395/10/26 ) عمومي
20 5122816ورزش 1 شنا برادران101مردآقاي وحيد مقدم چهارشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
21 5122817ورزش 1 شنا برادران201مردآقاي دكتر محسن حلاجي پنجشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
22 5122820ورزش 1 فوتسال برادران501مردآقاي مير مسعود ميرزاده پنجشنبه08:00 تا 09:30--------عمومي
23 5122823ورزش 1 تنيس برادران601مردآقاي محمد بخردي پنجشنبه09:30 تا 11:00--------عمومي
24 5122824تربيت بدني برادران101مردآقاي حميد ايراندوست يكشنبه16:30 تا 18:00--------عمومي
25 5122826تربيت بدني برادران901مردآقاي محمد بخردي پنجشنبه16:30 تا 18:00--------عمومي
26 5122664تفسير موضوعي قرآن برادران120مردآقاي دكتر ابراهيم صفي خاني دوشنبه15:00 تا 17:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/10/15 ) عمومي
27 5122679تفسير موضوعي قرآن خواهران1620زنخانم فيروزه حاجي کاظميها تبار يكشنبه15:00 تا 17:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/10/15 ) عمومي
28 5122666تفسير موضوعي قرآن برادران320مردآقاي حسين ميرزايي چهارشنبه08:00 تا 10:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/10/15 ) عمومي
29 5122667تفسير موضوعي قرآن برادران420مردآقاي حسين ميرزايي چهارشنبه13:00 تا 15:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/10/15 ) عمومي
30 5122668تفسير موضوعي قرآن برادران520مردآقاي نقي عابديني شنبه15:00 تا 17:00چهارشنبه - 11:30 ( 1395/10/15 ) عمومي
12345678910...
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS