صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 96-95
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5126122زبان پيش دانشگاهي موازي با کل دانشگاه120مختلطخانم قدسيه توکلي معين سه شنبه08:00 تا 13:30سه شنبه - 11:30 ( 1396/06/07 ) پيش دانشگاهي
2 5125937فيزيك پيش دانشگاهي 150220مختلطآقاي دكتر مهدي مردانيان سه شنبه08:00 تا 13:30چهارشنبه - 8:30 ( 1396/06/08 ) پيش دانشگاهي
3 5125936فيزيك پيش دانشگاهي 150120مختلطآقاي دكتر قاسم نعيمي دوشنبه13:30 تا 19:00چهارشنبه - 8:30 ( 1396/06/08 ) پيش دانشگاهي
4 5125805رياضي پيش دانشگاهي موازي با دانشکده عمران و صنايع150120مختلطآقاي مهدي مولائيان سه شنبه08:00 تا 13:30شنبه - 8:30 ( 1396/06/04 ) پيش دانشگاهي
5 5125806رياضي پيش دانشگاهي گروه به دليل به حد نصاب نرسيدن حذف گرديد150220---خانم دكتر سکينه بابايي خمارکي چهارشنبه08:00 تا 13:30شنبه - 8:30 ( 1396/06/04 ) پيش دانشگاهي
6 5126228ورزش 1 بدنسازي برادران - موازي با کل دانشگاه101مردآقاي دكتر محمدرضا بيات سه شنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
7 5125729انقلاب اسلامي ايران خواهران - موازي با کل دانشگاه520زنخانم زرين دخت كاظمي دوشنبه14:00 تا 19:30دوشنبه - 11:30 ( 1396/06/06 ) عمومي
8 5125728انقلاب اسلامي ايران خواهران - موازي با کل دانشگاه420زنخانم زرين دخت كاظمي دوشنبه08:00 تا 13:30دوشنبه - 11:30 ( 1396/06/06 ) عمومي
9 5125742تفسير موضوعي قرآن برادران - موازي کل دانشگاه 220مردآقاي علي صفي خاني يكشنبه14:00 تا 19:30شنبه - 11:30 ( 1396/06/04 ) عمومي
10 5125744تفسير موضوعي قرآن خواهران - موازي با کل دانشگاه420زنخانم فاطمه يزدي پور دوشنبه08:00 تا 13:30شنبه - 11:30 ( 1396/06/04 ) عمومي
11 5125760وصاياي امام (ره) خواهران - موازي کل دانشگاه 610زنآقاي حجت اله رحماني نيا دوشنبه08:00 تا 11:00چهارشنبه - 11:30 ( 1396/06/08 ) عمومي
12 5126224تربيت بدني برادران - موازي با کل دانشگاه201مردآقاي مصطفي سلطاني دوشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
13 5126226تربيت بدني خواهران - موازي با کل دانشگاه401زنخانم ناهيد نجفي چهارشنبه08:00 تا 12:30--------عمومي
14 5126225تربيت بدني برادران - موازي با کل دانشگاه301مردآقاي دكتر محسن حلاجي سه شنبه14:00 تا 18:30--------عمومي
15 5125711آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم خواهران - موازي با کل دانشگاه410زنخانم پروانه عبدرضايي دوشنبه08:00 تا 13:30يکشنبه - 11:30 ( 1396/06/05 ) عمومي
16 5125710آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم برادران - موازي با کل دانشگاه310مردآقاي محمود بنايي سه شنبه14:00 تا 19:30يکشنبه - 11:30 ( 1396/06/05 ) عمومي
17 5125719انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) خواهران - موازي با کل دانشگاه520زنآقاي مجيد شکوه فر يكشنبه08:00 تا 13:30شنبه - 11:30 ( 1396/06/04 ) عمومي
18 5125718انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) خواهران - موازي با کل دانشگاه420زنآقاي فضل اله صالحي سه شنبه08:00 تا 13:30شنبه - 11:30 ( 1396/06/04 ) عمومي
19 5125717انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) برادران - موازي با کل دانشگاه320مردآقاي غلامحسين فرجي يكشنبه08:00 تا 13:30شنبه - 11:30 ( 1396/06/04 ) عمومي
20 5125720انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) برادران - موازي کل دانشگاه120مردآقاي فضل اله صالحي دوشنبه08:00 تا 13:30سه شنبه - 11:30 ( 1396/06/07 ) عمومي
21 5125746دانش خانواده و جمعيت برادران - موازي با کل دانشگاه120مردآقاي رضا عزيز محمدي دوشنبه08:00 تا 13:30چهارشنبه - 11:30 ( 1396/06/08 ) عمومي
22 5125747دانش خانواده و جمعيت برادران - موازي با کل دانشگاه220مردآقاي عنايت امامقلي سه شنبه14:00 تا 19:30چهارشنبه - 11:30 ( 1396/06/08 ) عمومي
23 5125750دانش خانواده و جمعيت خواهران - موازي کل دانشگاه 520زنخانم ربابه واحدي دوشنبه08:00 تا 13:30چهارشنبه - 11:30 ( 1396/06/08 ) عمومي
24 5125749دانش خانواده و جمعيت خواهران - موازي کل دانشگاه 420زنخانم اکرم چلنگر يكشنبه14:00 تا 19:30چهارشنبه - 11:30 ( 1396/06/08 ) عمومي
25 5126223تربيت بدني برادران - موازي با کل دانشگاه101مردآقاي دكتر محمدرضا بيات سه شنبه14:00 تا 18:30--------عمومي
26 5125724انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) خواهران - موازي کل دانشگاه520زنآقاي دكتر حميدرضا قاسمي سه شنبه14:00 تا 19:30سه شنبه - 11:30 ( 1396/06/07 ) عمومي
27 5125723انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) خواهران - موازي کل دانشگاه420زنآقاي دكتر ابراهيم صفي خاني يكشنبه08:00 تا 13:30سه شنبه - 11:30 ( 1396/06/07 ) عمومي
28 5125715انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) برادران - موازي با کل دانشگاه120مردآقاي فضل اله صالحي دوشنبه14:00 تا 19:30شنبه - 11:30 ( 1396/06/04 ) عمومي
29 5125748دانش خانواده و جمعيت برادران - موازي با کل دانشگاه320مردآقاي رضا عزيز محمدي يكشنبه14:00 تا 19:30چهارشنبه - 11:30 ( 1396/06/08 ) عمومي
30 5125752فارسي برادران - موازي با کل دانشگاه130مردآقاي محمدحسن ملاحاج آقايي سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00دوشنبه - 11:30 ( 1396/06/06 ) عمومي
12345
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS