صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال اول 97-96
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5127424وصاياي امام (ره) وي‍‍ژه برادران صرفا يک هفته در ميان تشکيل مي شود 99710مردآقاي توكل حاجي محمدي پنجشنبه18:00 تا 20:00شنبه - 11:30 ( 1396/10/30 ) عمومي
2 5127504انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) خواهران موازي 1220زنآقاي دكتر حسين حيدري يكشنبه15:00 تا 17:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/21 ) عمومي
3 5127126تربيت بدني برادران101مردآقاي ابراهيم برخورداري يكشنبه15:00 تا 16:30--------عمومي
4 5127127تربيت بدني برادران201مردآقاي دكتر اميد جمشيدي چهارشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
5 5127128تربيت بدني برادران301مردآقاي ابراهيم برخورداري دوشنبه16:30 تا 18:00--------عمومي
6 5127129تربيت بدني برادران401مردآقاي دكتر نيما ماجدي يكشنبه15:00 تا 16:30--------عمومي
7 5127137تربيت بدني خواهران701زنخانم دكتر مهديه نصيري اوانکي يكشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
8 5127138تربيت بدني خواهران801زنخانم ريحانه زرباف دوشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
9 5127139تربيت بدني خواهران901زنخانم هاجر نادري نسب يكشنبه13:30 تا 15:00--------عمومي
10 5127369تربيت بدني خواهران1101زنخانم مريم تقوائي چهارشنبه08:00 تا 09:30--------عمومي
11 5127538تربيت بدني خواهران1411001زنخانم مريم رحماني يكشنبه15:00 تا 16:30--------عمومي
12 5127540تربيت بدني برادران141501مردآقاي سيد عباس بي نياز يكشنبه11:00 تا 12:30--------عمومي
13 5127631تربيت بدني خواهران بيس مديريت3401201زنخانم مريم تقوائي چهارشنبه09:30 تا 11:00--------عمومي
14 5127378فارسي برادران10130مردآقاي چنگيز ميرزايي دوشنبه08:00 تا 11:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
15 5127380فارسي برادران30130مردآقاي چنگيز ميرزايي دوشنبه15:00 تا 18:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
16 5127432فارسي برادران90130مردآقاي محمدحسن ملاحاج آقايي سه شنبه08:00 تا 11:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
17 5127438فارسي برادران2030مردآقاي محمد حسين سليماني الموتي سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
18 5127548فارسي برادران بيس مديريت340330مردآقاي محمدحسن ملاحاج آقايي سه شنبه18:00 تا 21:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
19 5127552فارسي خواهران بيس مديريت3402130زنخانم منير السادات هژبر دوشنبه08:00 تا 11:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
20 5127765فارسي برادران2000130مردآقاي چنگيز ميرزايي دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00پنجشنبه - 11:30 ( 1396/10/28 ) عمومي
21 5127425وصاياي امام (ره) وي‍‍ژه خواهران صرفا يک هفته در ميان تشکيل مي شود99810زنآقاي حجت اله رحماني نيا پنجشنبه18:00 تا 20:00شنبه - 11:30 ( 1396/10/30 ) عمومي
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS